Els continguts de la matèria d’Educació visual i plàstica a la nostra escola volen desenvolupar directament les competències unides al desenvolupament de la personalitat del nen i, per tant s’identificarien en la nostra programació:
Volem ensenyar
1. La competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. La competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees.
3. La competència artística i cultural per afavorir tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni de la col•lectivitat.
4. La competència en el coneixement i interacció amb el món físic per mitjà de l’ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior.
5. La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.
6.Les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l’artística i cultural. D’una banda, amb la competència lingüística i audiovisual .
Amb l’alumnat procedirem, de forma gradual, anar enriquint: saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.

Coneixem Miró

Coneixem Miró

Buscar este blog

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Murals i decorats de Nadal 2012

HEM COMENÇAT A FER UN ARBRE DE NADAL AMB MANS ....A CICLE SUPERIOR

AQUEST ÉS EL RESULTAT FINAL I AMB UNA ESTRELLA FETA AMB UNA BAIETA GROGA COSIDA A MÀ.


Mural dels nens i nenes de P-4,P-5

Mural a la classe de P-4

Estel a la classe de P-4ELS MÉS PETITS DE P4 I P5 TAMBÉ HAN FET AQUEST DROMEDARI ELS MURALS A CICLE INICIAL...

AMB ROTLLOS DE PAPER DE WC PREPAREM ESTELS jueves, 6 de diciembre de 2012

Nadal 2012/13. Postals i tapes d' àlbums

AQUESTA ÉS LA TAPA DE CICLE INICIAL 

POSTAL DE NADAL DE CICLE INICIAL AMB PLASTELINA BARREJADA I ESTELS BRILLANTS
Postal de P-4, P-5


TAPA D'ÀLBUM DE P-4 I P-5: ELS RENOS FETS AMS LES NOSTRES MANS
Tapa d'àlbum de P-3

postal de P-3


POSTALS DE NADAL DE CICLE MITJÀ

TAPA D' ÀLBUM DE CICLE MITJÀ


TAPA D'ÀLBUM DE CICLE SUPERIOR. UN ASTRONAUTA MOLT ESPECIALCosint les postalsPOSTALS DE CICLE SUPERIOR


jueves, 25 de octubre de 2012

Medalló de Nadal amb fang

Hem preparat amb fang uns medallons que en les pròximes sessions els pintarem amb colors brillants. Després posarem unes cintes i es podran penjar.

BOLA , BOLETA BEN RODONETA!I ara mireu que macos amb les seves cintes per penjar!Mussols amb rotllo de WC
Murals de tardor 2012

Hem començat a ambientar els passadissos de l' escola....EL VENT ENLAIRA LES FULLES SEQUES .

CAUEN LES FULLES DELS ARBRES. 
Preparem el mural perquè els nens de 1r i 2n enganxin les feines que han fet.
Quins mussols i esquirols més macos!!!
Comencem a col.locar els fruits i fruites de tardor en aquest cistell. tan gran!
Ja és acabat i els nens i nenes han posat el nom a tots els fruits i fruites.