Els continguts de la matèria d’Educació visual i plàstica a la nostra escola volen desenvolupar directament les competències unides al desenvolupament de la personalitat del nen i, per tant s’identificarien en la nostra programació:
Volem ensenyar
1. La competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. La competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees.
3. La competència artística i cultural per afavorir tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni de la col•lectivitat.
4. La competència en el coneixement i interacció amb el món físic per mitjà de l’ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior.
5. La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.
6.Les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l’artística i cultural. D’una banda, amb la competència lingüística i audiovisual .
Amb l’alumnat procedirem, de forma gradual, anar enriquint: saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.

Coneixem Miró

Coneixem Miró

Buscar este blog

miércoles, 30 de enero de 2013

FULLA DE TARDOR INFANTIL


PICASSO A INFANTIL P-3PICASSO A L' ÈPOCA BLAVA I ELS NENS I NENES HAN FET UNA VERSIÓ PENSANT EN EL COLOR GROC: AQUESTA HAURIA POGUT SER L' ÈPOCA GROGA!!!
                         

                           

                                                        CLAUDE I EL SEU CAVALL. 
                            Punxar figures geomètriques i  acabar de fer el nen amb ceres dures.


                             

                                                                    LA NANA ( AMB RETOLADORS)
                               

MANS AMB FLORS
                               domingo, 27 de enero de 2013

MÀSCARES DE CARNAVAL

       
                                                             CICLE MITJÀ


                           


                    

                               

                               


CICLE INICIAL


                           

INFANTIL. P-4 I P-5
                        


MÀSCARA P-3


JOAN MIRÓ AMB 1R I 2N

AQUESTS SÓN ELS PRIMERS TREBALLS QUE HEM FET SOBRE L' ARTISTA JOAN MIRÓ:
                                                                     MÀSCARES
                                                                     
MURAL AMB ROBA DE SAC

HEM COMENÇAT A FER UNES OBRES COM MIRÓ
                          


                            


DONA I OCELL 

TRENCLACOSQUES D' UNA OBRA D' EN JOAN MIRÓ