Els continguts de la matèria d’Educació visual i plàstica a la nostra escola volen desenvolupar directament les competències unides al desenvolupament de la personalitat del nen i, per tant s’identificarien en la nostra programació:
Volem ensenyar
1. La competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. La competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees.
3. La competència artística i cultural per afavorir tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni de la col•lectivitat.
4. La competència en el coneixement i interacció amb el món físic per mitjà de l’ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior.
5. La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.
6.Les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l’artística i cultural. D’una banda, amb la competència lingüística i audiovisual .
Amb l’alumnat procedirem, de forma gradual, anar enriquint: saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.

Coneixem Miró

Coneixem Miró

Buscar este blog

lunes, 20 de enero de 2014

Tapa àlbum : L' HIVERN cicle mitjà 2014

                                                       Màscares de carnaval 2014

Van veure al bloc:  http://elarteenmiaula.blogspot.com.es/2012/02/mascaras-de-simetria.html, unes màscares increibles i a partir d' aquesta idea a educació infantil van realitzar un treball molt maco.

                       Mireu!!!
 MÀSCARES A CICLE SUPERIOR


Amb plats de cartró, papers de seda, pintura i material molt divers els alumnes han  estat molt creatius.
                                                      CICLE MITJÀ
                                               

Hem fet aquestes màscares amb Goma Eva.

CICLE INICIAL


Els nens i nenes de primer i segon fan el projecte de Gaudí , per aquesta raó la màscara ens recorda les xemeneies de la Pedrera.