Els continguts de la matèria d’Educació visual i plàstica a la nostra escola volen desenvolupar directament les competències unides al desenvolupament de la personalitat del nen i, per tant s’identificarien en la nostra programació:
Volem ensenyar
1. La competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. La competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees.
3. La competència artística i cultural per afavorir tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni de la col•lectivitat.
4. La competència en el coneixement i interacció amb el món físic per mitjà de l’ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior.
5. La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.
6.Les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l’artística i cultural. D’una banda, amb la competència lingüística i audiovisual .
Amb l’alumnat procedirem, de forma gradual, anar enriquint: saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.

Coneixem Miró

Coneixem Miró

Buscar este blog

viernes, 19 de febrero de 2016

PUNTS DE LLIBRE. SANT JORDI 2016


                                                           CICLE INICIAL  


CICLE MITJÀ 

EN JOAN MIRÓ A CICLE INICIAL. 2016


                                                                           MURALS


                                                              PUNTS DE LLIBRE                                                     ACABAR QUADRE 

COLLAGE AMB PAPERS DE SEDA


 

MANS AMB FLORS. Versío dels alumnes d' infantil

 El quadre d' en  Picasso  "Mans amb flors" ha tingut la seva versió a  infantil.


                                                   ELS NOSTRES NENS I NENESjueves, 4 de febrero de 2016

QUADRE OP ART.
INTERESSANT AQUEST VIDEO : ARA, US ATREVIU VOSALTRES?


Tapes d' àlbum hivern / 2n trimestre 2016

                                                               CICLE INICIAL

                                    
                                                                      EDUCACIÓ INFANTIL