Els continguts de la matèria d’Educació visual i plàstica a la nostra escola volen desenvolupar directament les competències unides al desenvolupament de la personalitat del nen i, per tant s’identificarien en la nostra programació:
Volem ensenyar
1. La competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. La competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees.
3. La competència artística i cultural per afavorir tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni de la col•lectivitat.
4. La competència en el coneixement i interacció amb el món físic per mitjà de l’ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior.
5. La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.
6.Les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l’artística i cultural. D’una banda, amb la competència lingüística i audiovisual .
Amb l’alumnat procedirem, de forma gradual, anar enriquint: saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.

Coneixem Miró

Coneixem Miró

Buscar este blog

viernes, 13 de abril de 2012

Mural Drac de Sant Jordi (2)

Ja s' ha penjat un altre mural !!!

Flors de primavera amb oueres: Pas a pas.

Folrem unes canyes amb paper de seda verd i utilitzem pegament de barra per fixar el paper. 

 Després tallen les oueres donant la forma de flor i fem un forat per poder ficar la tija.
 Ja tenim la primara part.
 Ara ja estant preparades per poder-les pintar. La pròxima setmana traurem les flors per pintar-les i tornarem a ficar-les !!!! Ja veureu que maques quedaran.Punt de llibre : Rosa de plastilina, pas a pas.

 Primer els nens van fer la tija de la rosa amb cartolina verda i darrere van escriure el seu nom i " Sant Jordi 2012". Per davant van dibuixar amb retolador verd fort  una línia que seguia la trajectòria de la tija.
Després folrem i darrere hem enganxat un tros d' imant .
Amb plastilina vermella o fúcsia es fa un xurro prim i s' enrotlla. Finalment envernissem per endurir la flor i ja està fet!