Els continguts de la matèria d’Educació visual i plàstica a la nostra escola volen desenvolupar directament les competències unides al desenvolupament de la personalitat del nen i, per tant s’identificarien en la nostra programació:
Volem ensenyar
1. La competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. La competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees.
3. La competència artística i cultural per afavorir tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni de la col•lectivitat.
4. La competència en el coneixement i interacció amb el món físic per mitjà de l’ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior.
5. La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.
6.Les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l’artística i cultural. D’una banda, amb la competència lingüística i audiovisual .
Amb l’alumnat procedirem, de forma gradual, anar enriquint: saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.

Coneixem Miró

Coneixem Miró

Buscar este blog

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Murals i decorats de Nadal 2012

HEM COMENÇAT A FER UN ARBRE DE NADAL AMB MANS ....A CICLE SUPERIOR

AQUEST ÉS EL RESULTAT FINAL I AMB UNA ESTRELLA FETA AMB UNA BAIETA GROGA COSIDA A MÀ.


Mural dels nens i nenes de P-4,P-5

Mural a la classe de P-4

Estel a la classe de P-4ELS MÉS PETITS DE P4 I P5 TAMBÉ HAN FET AQUEST DROMEDARI ELS MURALS A CICLE INICIAL...

AMB ROTLLOS DE PAPER DE WC PREPAREM ESTELS jueves, 6 de diciembre de 2012

Nadal 2012/13. Postals i tapes d' àlbums

AQUESTA ÉS LA TAPA DE CICLE INICIAL 

POSTAL DE NADAL DE CICLE INICIAL AMB PLASTELINA BARREJADA I ESTELS BRILLANTS
Postal de P-4, P-5


TAPA D'ÀLBUM DE P-4 I P-5: ELS RENOS FETS AMS LES NOSTRES MANS
Tapa d'àlbum de P-3

postal de P-3


POSTALS DE NADAL DE CICLE MITJÀ

TAPA D' ÀLBUM DE CICLE MITJÀ


TAPA D'ÀLBUM DE CICLE SUPERIOR. UN ASTRONAUTA MOLT ESPECIALCosint les postalsPOSTALS DE CICLE SUPERIOR