Els continguts de la matèria d’Educació visual i plàstica a la nostra escola volen desenvolupar directament les competències unides al desenvolupament de la personalitat del nen i, per tant s’identificarien en la nostra programació:
Volem ensenyar
1. La competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. La competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees.
3. La competència artística i cultural per afavorir tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni de la col•lectivitat.
4. La competència en el coneixement i interacció amb el món físic per mitjà de l’ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior.
5. La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.
6.Les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l’artística i cultural. D’una banda, amb la competència lingüística i audiovisual .
Amb l’alumnat procedirem, de forma gradual, anar enriquint: saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.

Coneixem Miró

Coneixem Miró

Buscar este blog

martes, 18 de febrero de 2014

Antoni Gaudí a cicle inicial

Hem preparat uns murals dels bancs del Parc Güell i les torres de la Sagrada Família per decorar els passadissos de cicle inicial.I les torres de la Sagrada FamíliaUnes màscares per Carnaval dels soldats de les xemeneies de la Pedrera.


Pensant en Sant Jordi : Ideals aquests punts de llibre fets amb pals de gelat,forrats de paper de diari .

  


                                                    DRACS DEL PARC GÜELL
             
                                                           Vidrieres de la Sagrada Família
                 

Xemeneies del Palau Güell 
Les  ampolles d' aigua petites les hem cobert de paper de tovalló  amb cola d' empaperar . Quan s' ha secat hem pintat unes formes, semblants a les xemeneies del Palau Güell , amb retolador permanent . I a continuació els nens han pintat aquestes figures.


 

                                           TAPA DEL PROJECTE D' ANTONI GAUDÍ 
No hay comentarios:

Publicar un comentario